วิธีหาipของเครื่องคอมพิวเตอร์โดย command run

บางครั้งถ้าเราไม่อยากเสียเวลาต้องการความรวดเร็วในการค้นหาipเครื่องคอมพิวเตอร์ มีวิธีการง่ายๆดังนี้

More